Henkilötietojen käsittelyilmoitus

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Oulunsalon Norret ry (y-tunnus 0634021-7).
Käyntiosoite: Simuliinintie 12, 90460 OULUNSALO
Sähköposti: oulunsalon.norret@gmail.com

2 Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme sinulta saamiamme tietoja, jotka olet antanut meille Ilmoittautuminen partioon -lomakkeella. Pakollisena kerättävät tiedot ovat:
• Partioon ilmoitettavan koko nimi
• Ilmoitettavan syntymäaika
• Ilmoitettavan kotiosoite
• Huoltajan koko nimi
• Huoltajan puhelinnumero
• Huoltajan sähköpostiosoite
• Tieto siitä, voiko huoltaja osallistua partiotoiminnan järjestämiseen
Vapaaehtoisena kerättävä tieto on vapaamuotoinen viesti lippukunnalle.

Käsittelemme henkilötietojasi uusien jäsenten toimintaan liittymisen mahdollistamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi perustuen käsittelylle nimenomaisesti antamaasi suostumukseen.

3 Tietojen vastaanottajat

Tietosi voidaan tarvittaessa toimittaa viranomaisille ja muille partiotoimijoille, kuten kattojärjestöllemme Suomen Partiolaisille.
Tietosi luovutetaan Google Forms -palveluun, jolloin niitä tallennetaan ja käsitellään myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella, tämä on palveluntarjoajan (Google) hallinnassa. Henkilö antaa suostumuksen näiden tietojen siirtoon Google Forms –lomakekyselyn yhteydessä.

4 Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin tarpeen, kuitenkin enintään yhden vuoden ajan. Henkilötietoja voidaan, joko kokonaan tai osittain, säilyttää tätä pidemmän ajan, mikäli meillä on säilyttämiseen laissa, kuten kirjanpitolaissa, säädetty peruste tai mikäli henkilötietojen pidemmälle säilyttämiselle on jokin muu oikeutettu peruste. Tällaisissa tapauksissa henkilötietosi tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

Arvioimme henkilötietojesi tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin säännöllisesti. Emme katso lomakkeella kerättävien tietojen säilytykselle olevan tarvetta, jos olet antanut vastaavat tiedot Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksaan.

5 Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on oikeus pyytää:

  • pääsyä henkilötietoihisi sekä vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
  • henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; ja
  • saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomioithan, että tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin. Mikäli katsot tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuiksi, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuojavirastolle).